Afscheid nemen

Afscheid nemen bij een overlijden

Wanneer iemand sterft, moeten de nabestaanden (laten) uitzoeken wat er gebeurt met de bezittingen en eventuele schulden van de overledene. Het erfrecht (of erfenisrecht) regelt de erfopvolging of successie.

Meer info kan U bekomen bij een notaris of bijvoorbeeld vinden op deze website: www.notaris.be/erven-schenken/erven.