Wie verwittigen bij overlijden

Wie verwittigen bij overlijden?

Wanneer iemand overlijdt, moeten meerdere instanties verplicht ingelicht worden. Begrafenissen Hensen kan hiervan in naam van de nabestaanden een groot deel in orde brengen.

Een geneesheer moet officieel het overlijden vaststellen en enkele documenten invullen. Daarna geeft de begrafenisondernemer (of de nabestaanden zelf) het overlijden aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw dierbare overleed (dus niet in de woonplaats). Voor die aangifte zijn documenten als identiteitskaart, rijbewijs, eventueel trouwboekje,... nodig. Na de aangifte ontvangen de nabestaanden een Uittreksel uit de Overlijdensakte wat bestemd is voor notaris, ziekenkas, pensioen,...

Verder nog regelen

Voertuigen

  • Wenst u als langstlevende een voertuig te behouden, moet u bij D.I.V. (Directie voor Inschrijving van Voertuigen) het inschrijvingsbewijs laten aanpassen.
  • Behoudt u het voertuig niet, dan stuurt u de nummerplaat terug naar D.I.V. met een verzoek tot schrapping
  • Neemt iemand anders het voertuig over, moet die een nieuwe nummerplaat en inschrijvingsbewijs bij D.I.V. aanvragen

Belastingen

  • Op de belastingaangifte (m.b.t. jaar van overlijden) kan de langstlevende partner kiezen tussen een afzonderlijke of gemeenschappelijke aangifte. Meer info bij Dienst Belastingen.

Identiteitskaart

  • Wanneer de langstlevende partner niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, moet die de eigen identiteitskaart laten aanpassen bij de Dienst Bevolking van de gemeente.

Nutsvoorzieningen, abonnementen, postkantoor, verzekeringen, vakbond, zelfstandigen, ziekenfonds, pensioenen, kinderbijslag.