Begrafenissen Hensen Essen

Links

Informatie over successierechten: www.successie-online.be

Hulp bij zelfdoding: www.werkgroepverder.be

Ouders van een overleden kind: www.ovok.be

Rouwzorg algemeen. www.rouwzorgvlaanderen.be

Erfenissen: www.notaris.be

Lichaamsafstand wetenschap: Universiteit Antwerpen

Rijksdienst voor pensioenen: RVP

Pensioendienst Overheidssector: PDOS

Aangiften van nalatenschap: Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Aflevering attest inzake erfopvolging: FOD Financiën, Italiëlei 4, 2000 Antwerpen, 0257 257 57

Of : www.myminfin.be